+90 (538) 400 09 68Pazartesi- Cuma: 9:00 - 18:30

Omurilik Tümörleri Tedavisi

Spinal tümörler omurga, omurilik veya onlarla ilişkili yapılardan meydana gelen tümörleri çeşitleridir. Tümörler omuruliğin her bölgesine karşımıza cıkabilir. Spinal tümörler iyi huylu ya da kötü huylu olabilirler.

Bu tümörleri iki alt grup altında inceleyebiliriz. İlk grup; omurga ve omuriliği meydana getiren hücrelerden oluşan grup. İkinci grup ise; vücudun çeşitli bölgelerinden kaynaklanan tümörlerin yayılım sonucu omur ve omuriliğe yerleşmesi sonucu (metastaz) sonucu görülen gruptur.

Omurilik Tümörlerinin Semptomları

Omurilik tümörlerinin en önemli semptomu sırtta yada bel de herhangi bir kaynağı olmayan ağrıdır.

Hastanın şikayet ve bulguları tümörün yerine göre değişim göstermektedir.Kollarda bacaklarda kuvvetsizlik, hissizlik ve uyuşma, yürümede zorluk, idrar ve byük abdest tutamama, felç durumu gibi çok çeşitli semptomlar görülebilir.

omurilik tumoru tedavisi var mi

Omurilik Tümörlerinin Tanısı

Hastalığın tanısı hasta şikayetini dinleme ve fizk muayeneden geçer. Ani başlangıçlı ve herhangi bir sebebi olmadan başlayan bel ve sırt ağrısı omurilik tümörlerinin tanısında önmeli bir özelliktir. Tanı yöntemleri arasında altın standart kontrastlı (ilaçlı) manyetik rezonans görüntülemedir.

Omurilik Tümörlerinin Tanısı

Omurilik tümörlererinde tedavi yöntemi cerrahidir. Bu tümörlerin ameliyatla hepsinin çıkarılması ile tam iyileşme sağlanabilir. Ancak patoloji sonucu kötü huylu tümör gelen hastalarda ek başka tedavi yöntemleri de kullanılmalıdır.

Radyoterapi (ışın tedavisi) bazı omurilik tümörlerde tedavi seçeneğidir. Bazı omurilik  tümörleri kemoterapiye iyi yanıt verirken bazıları da radyoterapiye iyi yanıt verirler.

Hemen Ara
Whatsapp